Bábka / Boleslaw Prus , Štefan Koperdán prel. - Tatran, Bratislava, 1950.
literatúra požská - romány spoločenské - romány realistické
neznáma K6813 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ