Gora. Dvě sestry / Rabíndranáth Thákur , Dušan Zbavitel prel. - Státní nakladatelství krásne literatury a umě, Praha, 1959.
Edícia Knihovna klasiků
literatura bengálska - romány historické
neznáma K9284 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ