Racionální protidrogová politika : Uživatelé drog do rukou policie nebo lékařů? / Tomáš Zábranský a kol. - Votobia, Olomouc, 1997.
ISBN 80-7198-250-4
morálka - drogy - 177 - závislosť - závislosť drogová - kriminalita - kriminalita drogová - kriminalita ekonomická - korupcia - hepatitída - AIDS
voľná K92291 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ