Alexander Veľký : Dedič ríše / Massimo Valerio Manfredi , Mária Štefánková prel. - Slovart, Bratislava, 2000.
ISBN 80-7145-450-8
literatúra talianska - romány historické - Alexander Veľký/356-323p.n.l/ Macedónsky
voľná K92321 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ