Deset novel z Asie a Afriky / J. Bartůšek prel., Zdeněk Hampejs prel. - Československý spisovatel, Praha, 1961.
Edícia Edice ilustrovaných novel
literatúra čínska - novely spoločenské
vožná K11054 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ