Spor o seržanta Grišu / Arnold Zweig , Andrej Marček prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1959.
Edícia SPKK
literatúra nemecká - romány protivojnové - vojna svetová I. 1914-1918
neznáma K12783 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ