Poslušně hlásím / László Bóka , Petr Rákos prel. - Státní nakladatelství krásne literatury a umě, Praha, 1963.
Edícia Soudobá světová próza
literatúra maďarská - romány spoločenské - romány medzivojnové - kontrarevolúcia
neznáma K16398 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ