Latinčina : Pre 1.-3.ročník stredných všeobecnovzdelávacích škôl / Július Špaňár , Emanuel Kettner , Karol Vodák ilustr. - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1968.
807.1-07 - učebnice jazykové - latinčina
vyradená K92409 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ