Úvod do marxistickej sociológie / V. P. Rožin , Ján Pašiak prel., Svetlana Šebejová prel. - Vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava, 1963.
sociológia - sociológia marxistická - spoločnosť - život sociálny - život duchovný - 301.1
neznáma K16511 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ