Zvon lumpov : Bratislavské povesti / Rudo Moric , Dušan Kállay ilustr. - Tatran, Bratislava, 1979.
Edícia Korene
literatúra slovenská - povesti
vožná K58184 ML
vožná K58185 D
neznáma K58186 ML
vožná K92421 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ