Smutné časy, smutný dom : za kultu / Ivan Stodola - Tatran, Bratislava, 1969.
literatúra slovenská - príbehy autobiografické - prenasledovanie politické
vožná K92434 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ