Dobrodružstvo v Japonskom mori / Juhan Smuul , Hana Lerchová prel., Milan Vavro ilustr. - Osveta, Bratislava, 1964.
literatúra ruská - cestopis o japonskom mori
K19295 ML
neznáma K19297 ML
K52967 ML
neznáma K52968 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ