Tri gaštanové kone / Margita Figuli , Vincent Hložník ilustr. - Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava, 1964.
literatúra slovenská - romány
K19587 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ