Smetiště : Deník ženy z favely / Maria de Carolina Jesus , Vlasta Havlínová prel. - Nakladatelství politické literatury, Praha, 1964.
literatúra portugalská - denníky
neznáma K19733 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ