Ekonomická geografia ČSSR / Miroslav Blažek - Osveta, Bratislava, 1964.
Edícia Hospodársky zemepis
ekonomika - geografia ekonomická - ČSSR - hospodárstvo - priemysel - pôdohospodárstvo - doprava - vzťahy zahraničné - 330 - 525
neznáma K19884 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ