Výchova pred Verdunom / Arnold Zweig , Július Albrecht prel. - Slovenské vydavatežstvo krásnej literatúry, Bratislava, 1964.
literatúra nemecká - romány protivojnové - vojna svetová I. 1914-1918
neznáma K20152 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ