Veda na dlani : Základné pojmy z biológie, chémie a fyziky v abecedne usporiadaných heslách doplnených názornými obrázkami / Zdeněk Urban prel., Ved zahl. - Príroda, Bratislava, 2000.
ISBN 80-07-01008-4
50(036) - vedy prírodné - biológia - chémia - fyzika - príručky praktické
vožná K92492 D
vožná K92493 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ