Briga Tri žalie / Olle Mattson , Dušan Slobodník prel., Václav Junek ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1962.
literatúra švédska - romány pre mládež - 839.7-3(087.5)
K20263 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ