Afghánistán / Jiří Bečka - Nakladatelství politické literatúry, Praha, 1965.
Edícia Zeměmi světa
sociológia - obyvatežstvo - zriadenie štátne rímske - hospodárstvo - kultúra - 308(581) - zdravotníctvo - Afganistan - vzahy medzižudské
neznáma K21453 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ