Fridtjof, čo z teba bude : Životopis Fridtjofa Nansena / Alina Centkiewicz - Smena, Bratislava, 1965.
Edícia Sputnik
literatúra požská - literatúra dobrodružná - Nansen, F. - monografie
neznáma K21987 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ