Učebnica rómskeho jazyka : (pre učitežov základných škôl) / Ján Berky , Eva Poláková , Peter Seidler - Pedagogická fakulta UKF, Nitra, 2000.
ISBN 80-8050-326-5
809.149.9 - učebnice jazykové - rómština
vožná K92540 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ