Levočská biela pani / Mór Jókai , Valéria Paříková prel. - Tatran, Bratislava, 1966.
literatúra maďarská - romány historické
vožná K22575 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ