Svet práce : Povolania a zamestnania v oblasti zdravotníctva / Anna Krišková - Logos, Bratislava, 2000.
ISBN 80-88800-15-3
331.021.3 - 61 - 173 - práca - povolania - zdravotníctvo - príručky pre študentov
voľná K92561 D
K92840 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ