Denník Mórica A. Beňovského / Anton Špiesz prel., Jozef Watzka zost. - Tatran, Bratislava, 1966.
Edícia Pamäti a dokumenty
denníky - Beňovský, Moric - biografie - 929
vožná K23572 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ