Leonardo da Vinci / Leo Weismantel , Jaroslav Beneš prel. - Lidová demokracie, Praha, 1966.
romány historické - Vinci, Leonardo da (1452-1519) - literatúra nemecká - 929 - romány životopisné
voľná K23635 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ