Dějiny světa / kol prel., Dějin zahl. - Svoboda, Praha, 1966.
dejiny svetové - encyklopédie - VOSR - vojna svetová I. 1914-1918 - internacionála - Medzinárodné robotnícke hnutie - ZSSR - vznik - 191 - 930.9(03)
vožná K23790 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ