Zadní Indie a Indonésie - Ústřední správa geodézie a kartografie, Praha, 1964.
Edícia Poznáváme svět
India - Indonézia - Filipíny - Kambodža - Laos - Thajsko - Vietnam - Malajzia - Brunea - mapy - spoločnos - 308(54)
vožná K23848 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ