Sever proti Juhu / Jules Verne , Jozef Brandobur prel., Juraj Deák ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1967.
Edícia Stopy
literatúra francúzska - romány dobrodružné
neznáma K24899 ML
K24906 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ