Naša zem / Eva Kýšková prel., Jacques Dayan ilustr., Yves Beaujard ilustr., Noelle Le Guillouzic ilustr., Naš zahl., Agnes Vandewielová texty, Stéphanie Condéová texty - Mladé letá, Bratislava, 2000.
Edícia Už to viem
ISBN 80-06-01052-8
911 - zemepis - štáty - geografia
Pre deti od 9 rokov.
voľná K92613 ML
voľná K92614 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ