Veľká Británia / Sylvia Kučerová - Obzor, Bratislava, 1968.
Edícia Svet v kocke
sociológia - Veľká Británia - Anglicko - poľnohospodárstvo - kultúra - monarchia - školstvo - Londýn - 308(42)
voľná K26266 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ