Útek zajatcov : Alebo história útrap a záhuby poručíka tenginského pešieho pluku Michaila Lermontova / Konstantin Boľšakov , Vlasta Baštová prel. - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1968.
romány vojnové - romány životopisné - Lermontov, Michail Jurievič - 929 - spisovatelia - spisovatelia ruskí
neznáma K26774 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ