Lordi a odpadlíci / Maksymilian Berezowski , Vlasta Šmrhová prel. - Vydavatežstvo politickej literatúry, Bratislava, 1968.
sociológia - Anglicko - spoločnos - lordi - 308(42)
vožná K26858 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ