Ôsma krajina / Kristina Brenková , Pavla Kováčová prel., Anička Gošnik-Godecová ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1968.
literatúra slovinská - poviedky dedinské
neznáma K27197 ML
neznáma K27199 MC
neznáma K27200 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ