Moje deti / Elena Maróthy Šoltésová - Tatran, Bratislava, 1968.
Edícia Slovenskí klasici
literatúra slovenská - romány autobiografické
vožná K27455 ML
vožná K54142 D
vožná K54205 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ