Didaktická kronika rodu Hohenzollerovcov / Ján Lenčo - Stredoslovenské vydavatežstvo, Bansk  Bystrica, 1968.
prózy historické - Hohenzollerovci,pruský panovnícky rod - šžachta európska - 929 - dejiny - kroniky - rody - rody európske - rody šžachtické - osobnosti
vožná K27465 D
vožná K27466 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ