Michail Strogov / Viera Kraicová , Jozef Brandobur prel., František Šesták ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1969.
Edícia Stopy
literatúra francúzska - romány dobrodružné - 840-31(087.5)
K27777 MC
neznáma K27780 ML
K52930 ML
K52932 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ