Vo vzduchu i na zemi / Dušan Slavkovský - Obzor, Bratislava, 1969.
boje národnooslobodzovacie - vojna svetová II. 1939-1945 - stíhači vojenskí - letectvo vojenské - 355
neznáma K28393 D
vožná K28394 D
neznáma K28395 MC
neznáma K28396 MC
neznáma K53278 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ