Encyklopédia vesmíru / Heather Couperová , Nigel Henbest , Igor Kapišinský prel. - Slovart, Bratislava, 2000.
ISBN 80-7145-470-2
vesmír - encyklopédie pre deti - 52
voľná K92688 ML
voľná K92689 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ