Horná Nitra IV : vlastivedný zborník / Ján Kováč zost. - Stredoslovenské vydavateľstvo, Bansk  Bystrica, 1968.
Edícia Náš kraj
Horná Nitra - zborníky - Turci - oknári - sklenári - baníctvo - povodie hornej Nitry - výskum botanický - nálezy archeologické - 943.76 - vpády turecké - literatúra - Brusno - Hradec(okres Prievidza) - Chrenovec - Jalovec - Lipník - Malá Čausa - Malá Lehôtka - Morovno - Ráztočno - Veľká Čausa - Veľká Lehôtka
voľná K29012 D
voľná K48599 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ