Šerif z Fort Bentonu / Wieslav Wernic , Viera Havránková prel., Ondrej Zimka ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1970.
Edícia Stopy
literatúra poľská - romány dobrodružné - pre čitateľov od 11 rokov
K29369 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ