Léčivé drahé kameny : Litoterapie a její působení na tělo, duši a ducha / Reinhard Florek , Květoslav Faix prel., Lada Faixová prel. - Votobia, Olomouc, 1997.
ISBN 80-7198-227-X
kamene liečivé - liečenie - 615.85
Podrobný návod k využitiu sily drahých kameňov pri liečení.
K91472 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ