Klubúčik, kohút a kvet / E. Perociová , Pavla Kováčová prel., Lidija Ostercová ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1970.
literatúra slovinská - rozprávky
neznáma K30692 MC
neznáma K30693 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ