Červená grófka spomína / Katinka Károlyiová , Agneša Kalinová prel. - Epocha, Bratislava, 1970.
Edícia Memoáre
biografie - Károlyiová, Katinka (rod. grófka Andrassy) - romány autobiografické - dejiny - romány historické - 929
vypožičaná K31014 D
neznáma K31015 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ