Priekopníci / James Fenimore Cooper , Anton Smutný prel., Teodor Schnitzer ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1970.
Edícia Stopy
príbehy indiánske - literatúra americká - 820(73)-31(087.5)
K31029 ML
K31031 ML
K31033 ML
vyradená K38558 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ