Bibliografia novín a časopisov na Slovensku 1961-1965 / Marta Janu zost. - Matica slovenská, Martin, 1971.
Edícia Súčasná slovenská národná bibliografia
bibliografia - Slovensko - noviny - časopisy - register - 1961-1965 - 014(437.6)
neznáma K32266 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ