Kresťanstvo a psychológia / Kresťanstv zahl. - Spolok sv. Vojtecha, Trnava, 2003.
ISBN 80-7162-411-X
kresťanstvo - cirkev katolícka - psychológia - morálka náboženská - psychoterapia - psychológia pastorálna - skupiny cirkevné - 23
voľná K94798 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ