Detská ilustrovaná encylopédia : Naša vlasť. / Detsk zahl. - Slovart, Bratislava, 2000.
ISBN 80-7145-491-5
03(437.6) - encyklopédie pre deti - Slovensko
voľná K92757 ML
voľná K92758 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ