Chcem byť atraktívne dievča / Martina Gruhlkeová , Martina Škrípková prel. - Mladé letá, Bratislava, 2001.
ISBN 80-06-01065-X
613.4 - hygiena - make-up - vlasy - starostlivosť o telo
K92766 ML
voľná K92767 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ