Zažúbený Ascanio / Alexandre Dumas , Gusta Baricová prel., Ján Trojan ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1971.
Edícia Stopy
literatúra francúzska - romány historické - 840-31(087.5)
K33399 MC
K33401 ML
neznáma K33402 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ