Slovensko : Dejiny / Ján Tibenský zost. - Obzor, Bratislava, 1971.
Slovensko - kultúra - príroda - ľudia - dejiny - doba kamenná - doba bronzová - Slovania - Veľkomoravská ríša - Tatári - 908
voľná K33782 D
voľná K33783 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ